Trzy wpisy z Polski laureatami Znaku Dziedzictwa Europejskiego

16-04-2015

Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska oraz Konstytucja 3 Maja znalazły się wśród 16 laureatów Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Ceremonia przyznania tytułów odbyła się 15 kwietnia br. w Brukseli.

Plakat Znak Dziedzictwa Europejskiego

W naborze 2014 uprawnionych do przedstawiania kandydatur było 18 państw Unii Europejskiej. Zgłoszono 36 aplikacji, spośród których Znak otrzymało 16 kandydatur.

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, które uhonorowano aż trzema wpisami:

•             Unia Lubelska (Lublin) – Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej;

•             Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z postaniem „Solidarności” tj. budynek „Sali BHP”, Brama nr 2 i Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi oraz Europejskie Centrum Solidarności;

•             Konstytucja 3 Maja.

W uroczystości w brukselskiej Bibliotece Solvay uczestniczyli m.in. Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, przedstawiciele miejsc - laureatów, członkowie europejskiego panelu ekspertów ds. Znaku, reprezentanci resortów kultury państw UE oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego. Ponadto- uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego. ZDE ma służyć podkreślaniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy, a także budowaniu UE.

Więcej informacji na temat Znaku Dziedzictwa Europejskiego znajduje się na stronach:

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/znak-dziedzictwa-europejskiego.php

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htm

 

 

 powrót