Trzylecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.

16-11-2010

Skuteczne wykorzystanie środków europejskich, organizacja Roku Chopinowskiego, Kongresu Kultury Polskiej, położenie nacisku na edukację kulturalną i artystyczną oraz przyjęcie Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ to najważniejsze dokonania resortu kultury w ciągu ostatnich trzech lat.

Edukacja kulturalna. Dzięki porozumieniu zawartemu między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji, muzyka i plastyka, jako oddzielne przedmioty wracają do szkół podstawowych. Ponadto Nowoczesne Programy Edukacyjne otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości ponad 100 mln zł. Składają się na nie inicjatywy realizowane przez instytucje podległe Ministrowi, między innymi Instytut Teatralny, Narodowe Centrum Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej czy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W ich ramach zorganizowano m.in. Lato w Teatrze. Artystyczne wakacje – ostatnią edycję dla dzieci z terenów powodziowych; Filmotekę Szkolną – do szkół w całej Polsce rozesłano pakiet dedykowany kinu polskiemu, umożliwiający nowoczesną edukację filmową czy uruchomiono Program Rytm, łączący w sobie elementy rytmiki, muzyki i tańca. 

Edukacja artystyczna. W Szczecinie powołano do życia Akademię Sztuki, pierwszą w Polsce uczelnię publiczną łączącą różne dziedziny sztuki, gdzie ponad 300 studentów będzie się mogło kształcić na wydziałach: Sztuk Wizualnych, Edukacji Artystycznej i Instrumentalnym. Z myślą o poprawie wyposażenia szkół muzycznych w listopadzie 2010 roku uruchomiono program Fortepian dla Szkół, którego celem jest zakup instrumentów dla uczniów, których instrumentem wiodącym jest fortepian. Ponadto, korzystając ze środków europejskich rozbudowano  szkoły muzyczne w Krakowie, Łodzi i Częstochowie. Z tego samego źródła pozyskano środku na budowę Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu oraz Centrum Nauki i Sztuki ASP im. Strzemińskiego w Łodzi.

Ministerstwo Kultury jest liderem absorpcji środków europejskich.Lata 2008 – 2012 to nakłady w wysokości około 2 mld zł. W latach 2007 – 2013 na rozwój kultury przeznaczono z tej puli 2,3 mld zł. Ponadto resort kultury jako pierwszy podpisał wszystkie umowy na realizację zaplanowanych inwestycji. Dzięki temu prawdopodobnie otrzyma środku z funduszy rezerwowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Polska jest także największym beneficjentem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004 – 2009. Na inwestycje z obszaru kultury przeznaczono z tego źródła 87,7 mln euro. Dzięki tej dotacji sfinansowano m.in. konserwację i digitalizację zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, drugi etap renowacji warszawskiego Wilanowa.

Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne to: Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Historii Polski; Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, budowa Centrum Nowych Mediów w Szkole Filmowej w Łodzi, a także zakończenie budowy Centrum Nauki Kopernik na warszawskim Powiślu, remont Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz oddanie do użytku Arkad Kubickiego.

Organizacja Roku Chopinowskiego. W jego ramach zorganizowano prawie 3500 imprez, z czego ponad 1500 za granicą. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Chopinowski. Trwałym elementem jubileuszu, będą m.in. odnowione obiekty w Żelazowej Woli oraz Muzeum Chopinowskie przy warszawskiej Tamce, które jest najnowocześniejszym obiektem tego typu w Europie.

Kongres Kultury Polskiej, Kraków 23-25.09.2009. Kongres stał się pierwszą od wielu lat okazją do dyskusji na temat kondycji oraz perspektyw rozwoju polskiej kultury. Jego organizację poprzedziło przygotowanie 15 raportów o stanie kultury. Sam Kongres stał się platformą do spotkania twórców, mecenasów, osób reprezentujących różne: środowiska, poglądy i perspektywy. Odpowiedzią ma postulaty twórców zgłoszone podczas KKP są m.in.: przyjęte przez rząd Pakiet Deregulacyjny i WPR Kultura + oraz powołanie Instytutu Muzyki i Tańca.

Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Program przyjęty w październiku 2010, którego celem jest poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W jego ramach uruchomiono program „Biblioteka+”, którego celem jest przekształcenie publicznych bibliotek w Polsce w nowoczesne centra kultury. Wartość tego projektu wynosi ponad 500 mln zł.  Dzięki realizacji programu liczba bibliotek gminnych dysponujących komputerami z dostępem do Internetu stale rośnie.  W ramach porozumienia z TP S.A. do połowy 2010 roku podłączono do szerokopasmowego Internetu blisko 3500 placówek, do końca 2011 roku podłączone zostaną wszystkie biblioteki gminne. Zgodnie z  tym samym postulatem upowszechniania dostępu do kultury powołano cztery centra kompetencji, odpowiedzialne za cyfryzację zasobów polskiej kultury. W ich skład wchodzą: Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz, powołany w 2009roku, Narodowy Instytut Audiowizualny.powrót