Tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej

14-05-2012

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie się mieścić w pawilonie Emilia przy ul. Emilii Plater 51.  14. maja br. miasto st. Warszawa podpisało trzyletnią umowę najmu.

Adaptacja pawilonu Emilia o kubaturze 4 300 m²  na potrzeby MSN rozpocznie się jesienią tego roku. Głównym założeniem aranżowania wnętrza będzie stworzenie warunków do właściwego  wyeksponowania rozrastającej się kolekcji sztuki oraz  poprawa warunków pracy zespołu Muzeum.

Już w tymczasowej siedzibie, ale jeszcze w niezmienionej przestrzeni budynku, odbędzie się organizowany przez MSN festiwal „Warszawa w Budowie”.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest państwową instytucją kultury, współprowadzoną przez MKiDN oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Placówka realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej. Rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznm, wzornictwie i architekturze. Obecnie tymczasową siedzibą MSN jest lokal przy ulicy Pańskiej 3.powrót