Tysiące cyfrowych reprodukcji dzieł sztuki - do oglądania w internecie

28-03-2012

Wiele polskich muzeów digitalizuje swoje zbiory, a następnie udostępnia je w internecie. Dzięki temu miłośnicy sztuki mogą wirtualnie zwiedzać wystawy, oglądać obiekty w postaci ich cyfrowych kopii, mają też szybki i prosty dostęp do informacji na temat dóbr kultury.

http://www.imnk.pl/
http://www.imnk.pl/

"Rozpoczynając procesy digitalizacji naszych zasobów kulturalnych, startowaliśmy z pozycji niemal zerowej. Obecnie jesteśmy wśród państw, które są w tej materii w czołówce europejskiej" – uważa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

W Cyfrowym Muzeum Narodowym, które rozpoczęło działalność w maju 2011 r., do tej pory zgromadzono 1,8 tys. zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W kolekcji polskiej sztuki nowożytnej można prześledzić osiągnięcia rodzimego malarstwa od XVI w. do początków XX w. Wśród prezentowanych obiektów znajdują się też m.in. zabytki sztuki starożytnej pozyskane podczas wykopalisk polskich archeologów, zbiory sztuki zdobniczej, medale i monety, średniowieczne manuskrypty, fotografie i rysunki dotyczące architektury polskiej oraz dzieła sztuki zagranicznej. Zdjęcie każdego ze zdigitalizowanych zabytków opatrzono opisem przygotowanym przez kuratorów. Muzeum planuje zamieszczenie także opisów w formie nagrań dźwiękowych, opracowanych dla osób niewidomych i niedowidzących. Już teraz w Cyfrowym Muzeum Narodowym osoby niewidome mogą zwiedzić czasową wystawę "KoLekcja", prezentowaną w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni. Na stronie internetowej www.cyfrowe.mnw.art.pl dostępny jest przewodnik z audiodeskrypcją ponad 70 obiektów z ekspozycji.

W internecie swoje zbiory prezentuje także Muzeum Narodowe w Krakowie. Na stronie www.imnk.pl można zwiedzić Galerię Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Galerię Sztuki Polskiej XX w., Galerię "Broń i Barwa w Polsce" oraz wystawę czasową "Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny". Cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki, prezentowane w wirtualnych galeriach, można obracać i powiększać. Wizerunki eksponatów opatrzone są informacjami na temat autora i opracowaniami historyków sztuki. Zwiedzanie online pozwala też na oglądanie tylnej części obrazów, odsłonięć poznanych w czasie prac konserwatorskich oraz nieprezentowanych w muzeum szkiców.

Prezentację niektórych zabytków w formie trójwymiarowej oferuje Muzeum Śląskie w Katowicach. Podgląd zabytków na stronie www.muzeumslaskie.pl pozwala na obracanie dzieła i poznanie jego szczegółów. Muzeum ma w swoich zbiorach prace wybitnych polskich malarzy, m.in. Józefa Chełmońskiego, Artura Grottgera, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego. 

W cyfrowej filmotece Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie udostępniono ponad 400 filmów znanych polskich artystów sztuk wizualnych. Na stronie www.artmuseum.pl można zobaczyć głównie krótkometrażowe obrazy m.in. Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala, Katarzyny Kozyry, Józefa Rybakowskiego, Anny Baumgart, Artura Żmijewskiego.  Celem cyfrowej filmoteki muzeum jest ocalenie prac polskich artystów wykonanych przy użyciu jednego z najważniejszych mediów sztuki XX w. Filmy te, prezentowane wcześniej w galeriach i muzeach, są dzisiaj przechowywane w amatorskich warunkach, najczęściej w jednej, wyeksploatowanej kopii.

Niebawem do placówek kulturalnych udostępniających swoje zbiory online dołączy Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie. Od 2008 r. instytucja digitalizuje prace pokazywane na wystawach i pozyskiwane do kolekcji. Wkrótce będzie można je zobaczyć na samodzielnej, ogólnodostępnej platformie internetowej.

Ponad 700 fotorealistycznych, trójwymiarowych modeli eksponatów z 35 małopolskich muzeów będzie można zobaczyć na tworzonym portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski. Prezentacje zostaną udostępnione online prawdopodobnie pod koniec 2012 r. Na portalu mają się znaleźć także materiały dydaktyczne i edukacyjne, które będą ukazywały powiązania i konteksty pokazywanych zbiorów.

Cyfryzacja polskiego dziedzictwa kulturowego odbywa się w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Digitalizacja”. W latach 2011-2015 przeznaczono na niego 120 mln zł.

MKiDN wspierało ten proces już wcześniej -  od roku 2007 działo się to w ramach Programów Ministra. Budżet priorytetu „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” wynosił w 2007 r.  2 mln zł,  w 2008 r.  2 mln zł, w 2009 r. – 10 mln zł.  W 2010 r. uruchomiono odrębny Program „Zasoby cyfrowe” z budżetem wynoszącym 20 mln zł. Był on skierowany do państwowych i samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Archiwów Państwowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze kultury. W jego ramach dofinansowano ponad 100 projektów.

Od 2009 r. na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zadania digitalizacyjne prowadzą Centra Kompetencji: Biblioteka Narodowa (materiały biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa (zabytku i muzealia), Narodowy Instytut Audiowizualny (materiały audiowizualne) i Narodowe Archiwum Cyfrowe ( materiały archiwalne).

za PAP

http://www.imnk.pl/powrót