Uczelnie artystyczne rozpoczynają nowy rok akademicki

01-10-2014

Zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej poprzez poprawę infrastruktury ASP w Gdańsku - 24,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej poprzez poprawę infrastruktury ASP w Gdańsku - 24,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

Zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej poprzez poprawę infrastruktury ASP w Gdańsku - 24,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej poprzez poprawę infrastruktury ASP w Gdańsku - 24,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów - 18,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów - 18,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów - 18,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów - 18,9 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi- 44,6 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi- 44,6 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu - 25,4 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu - 25,4 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu - 25,4 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ
Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu - 25,4 mln zł fot.: MKiDN/POiIŚ

 

97 mln zł więcej niż rok temu wynoszą nakłady na budżety uczelni, dotacje na prowadzone tam inwestycje są wyższe o milion - w porównaniu z 2008 r. wzrosły dwukrotnie. Szkoły są modernizowane i rozbudowywane także dzięki unijnym dotacjom – 8 października br. otwarty zostanie nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  W całej Polsce ponad 16 tys. studentów w 19 uczelniach artystycznych nadzorowanych przez MKiDN rozpoczyna rok akademicki 2014/2015.

Zarówno studenci, jak i kadra naukowa, potrzebują odpowiednich warunki do nauki i pracy. W związku z tym następuje systematyczny wzrost nakładów na budżety uczelni artystycznych: od 2007 r wzrosły one o 173 mln zł ( 2007 r.- 351 mln zł, 2014 r. – 534 mln zł).

Sukces dydaktyczny w dużym stopniu zależy także od prowadzonych inwestycji budowlanych, których celem są obiekty na miarę XXI wieku. Obecnie prace toczą się praktycznie we wszystkich uczelniach artystycznych, m. in. dzięki środkom unijnym. W ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, dotacje otrzymało 10 z 19 uczelni.

Zakończone już inwestycje to:

Planowane do oddania:

W dodatkowym naborze wniosków dofinansowanie uzyskały:

Inwestycje w uczelniach artystycznych są prowadzone także z budżetu MKiDN. Dotacje celowe na ten cel z roku na rok są większe; w porównaniu z 2008 wzrosły dwukrotnie ( 2008 - 15 mln zł, 2013 – 30 mln zł, 2014 r.- 31 mln zł, plan na 2015 – 34 mln zł).

Wśród obecnie realizowanych zadań finansowanych z tego źródła są m.in.:

Co roku zainteresowanie studiami artystycznymi w Polsce jest ogromne. Największą popularnością tradycyjnie cieszą się szkoły teatralne i filmowe, gdzie o jedno miejsce ubiega się średnio 20 osób. Wśród studentów jest coraz więcej obcokrajowców, którzy stanowią obecnie 4% ogółu. Dla porównania - w szkolnictwie uniwersyteckim jest ich niecały procent.

 

 

 

 powrót