Ukazała się kolejna publikacja edukacyjna MKIDN

21-06-2012

„Dydko i teatr”- to kolejna książeczka edukacyjna przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolorowa publikacja ma pomóc w kształceniu dzieci w wieku 5-7 lat.

Pierwsza książeczka serii - „Dydko i muzyka” - ukazała się w 2010 r. Zawierała m.in. informacje na temat instrumentów, powstawania dźwięków oraz koncertów muzyki klasycznej.

Kolejne wydawnictwo dotyczyło plastyki (2011 r.). W przygotowaniu są jeszcze „Dydko i książka” oraz „Dydko i architektura”.

Książeczki ukazują się w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Są wysyłane do instytucji kultury, szpitali, placówek opiekuńczych i bibliotek.

Publikacje są współfinasowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz budżet państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się priorytetem XI: „Kultura i dziedzictwo kulturowe". W ramach tego priorytetu podejmowane są trzy działania:

 W ramach XI priorytetu POliŚ realizowanych jest 60 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld zł, z czego 2 mld zł to kwota dofinansowania. Dzięki tym środkom wdrażane są projekty dotyczące: prac renowacyjnych zabytkowych obiektów (pałaców, kościołów}, konserwacji i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów i zbiorów filmowych oraz budowy i rozbudowy sal koncertowych, bibliotek, teatrów, szkół i uczelni artystycznych. W efekcie - podnosi się standard istniejących placówek kultury oraz powstaje  wiele nowych.

Wiecej informacji można znaleźć na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl

Ukazała się kolejna publikacja edukacyjna MKIDNpowrót