Umowa dofinansowania ze środków europejskich projektu Archidiecezji Lubelskiej

06-09-2010

Minister Bogdan Zdrojewski oraz Ks. Tadeusz Pajurek- Dyrektor Ekonomiczny Archidiecezji Lubelskiej, podpisali 6 września umowę dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa”.

Inwestycja realizowana jest w ramach działania 11.1 priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Archidiecezję Lubelską- lidera projektu oraz 8 partnerów. Projektowi o wartości całkowitej 30 mln zł., przyznano dofinansowanie w wysokości 24 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Projektu są cenne, mające znaczenie ponadregionalne zabytkowe obiekty sakralne usytuowane w obszarze Powiśla Lubelskiego i skupione wokół Kazimierza Dolnego, miasta o unikatowym w skali kraju układzie urbanistycznym i wysokim potencjale artystyczno – krajoznawczym. W zakresie rzeczowym przedsięwzięcia znalazły się:

  1. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem
  2. Kościół parafialny p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu
  3. Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą
  4. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym i Kościół św. Anny z otoczeniem
  5. Kościół parafialny p.w. Św. Klemensa i Św. Małgorzaty w Klementowicach
  6. Kościół parafialny p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława BM w Piotrawinie i Kaplica Św. Stanisława BM
  7. Kościół parafialny Św. Wojciecha w Wąwolnicy i Kaplica NMP
  8. Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP w Polanówce


powrót