Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych

30-03-2012

Umowa o grobach poległych lub zmarłych wskutek wojen między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Włoskiej, zostanie podpisana 30 marca 2012 r. w Rzymie. W imieniu strony polskiej, podpisze ją Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Kunert.

Umowa będzie regulować zagadnienia związane z utrzymaniem i opieką nad wojennymi cmentarzami Polskimi we Włoszech i włoskimi w Polsce. Podstawą prawną jej zapisów są przepisy prawa międzynarodowego-  Konwencje Genewskie, w szczególności Konwencja o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r. oraz przepisy regulujące kwestie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi  obejmujące opiekę państwa, na terenie którego znajdują się cmentarze.powrót