Umowa z Katarem o współpracy w dziedzinie kultury podpisana

05-05-2017

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Szef katarskiego MSZ oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podpisali "Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury”. Podczas podpisania dokumentu obecni byli: prezydent Andrzej Duda i - przebywający z oficjalną wizytą w Polsce - emir Kataru Tamim ibn Hamad Al-Thani.

W umowie strony zobowiązują się m.in. do wymiany informacji o swojej infrastrukturze kulturalnej w celu umożliwienia prezentacji osiągnięć artystycznych. Będą też wspierać nawiązywanie kontaktów między zainteresowanymi instytucjami kultury obu państw.

Zobowiązano się także do umożliwiania wymiany artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury; wspierania udziału artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych konkursach i festiwalach odbywających się w obu państwach; wspierania inicjatyw translatorskich i wydawniczych ułatwiających upowszechnianie dzieł literackich autorów obu państw oraz organizowania koncertów, wystaw, spotkań i innych wydarzeń artystycznych.

Współpraca dotyczyć ma także kinematografii oraz digitalizacji i udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego. Strony będą także sprzyjać realizacji wspólnych projektów w zakresie przemysłów kreatywnych.

Państwa będą popierać również współpracę między bibliotekami narodowymi oraz w dziedzinie archiwistyki. Będą też działać wspólnie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierać inicjatywy zmierzające do zachowania i konserwacji zabytków światowego dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytorium obu krajów.powrót