Umowa dotycząca budowy Europejskiego Centrum Solidarności

16-06-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz podpisali w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego, Dyrektora ECS o. Macieja Zięby i Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Janusza Śniadka pre-umowę dotyczącą budowy Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Przedmiotem pre-umowy jest szczegółowe określenie zasad postępowania ze strony Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mającego na celu przygotowanie do realizacji projektu inwestycyjnego "Budowa Europejskiego Centrum Solidarności" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. - Umowa dziś podpisana uruchamia drogę do uzyskania środków finansowych dla projektu, jeżeli ten uzyska zgodę Komisji Europejskiej. A zgoda ta jest niezbędna w przypadku każdego przedsięwzięcia, którego koszt przekracza 50 mln euro - wyjaśnił Minister Bogdan Zdrojewski.

Przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej zaplanowane jest na koniec 2008 roku. Oczekiwanie na decyzję Komisji może trwać nawet rok. W tym czasie po stronie Miasta będą trwały prace dotyczące opracowania pełnej budowlanej dokumentacji wykonawczej, przygotowania przetargów na wykonawstwo i dostawy wyposażenia, zaś po stronie instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności działania związane z przygotowaniem wykonania wystawy stałej poświęconej "Solidarności".

Zależy mi bardzo, aby budowa ECS ruszyła w pierwszym, możliwie najwcześniejszym terminie - powiedział Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. - Chciałbym, aby choć stan surowy siedziby ECS był gotowy na obchody 30. rocznicy powstania "Solidarności". W roku 2011 Polska obejmuje prezydencję Unii Europejskiej, organizowanych będzie wiele spotkań i konferencji, część z nich z pewnością w Gdańsku. Chciałbym aby ich miejscem było właśnie Europejskie Centrum Solidarności - dodał Prezydent Gdańska.powrót