Umowa na dofinansowanie rewitalizacji Teatru im. Jaracza w Olsztynie.

10-08-2009

10 sierpnia 2009 roku przebywający z wizytą w Olsztynie Piotr Żuchowski- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Janusz Kijowski- Dyrektor Teatru im Stefana Jaracza, podpisali umowę na dofinansowanie projektu rewitalizacji Teatru.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 23 miliony zł.

Celem projektu jest przywrócenie walorów historycznych i estetycznych zabytkowej siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zakłada on remont i modernizację budynku Teatru a tym samym podniesienie jego standardu i warunków użytkowania. Zakres prac budowlanych obejmie gmach oraz jego otoczenie. Teatr zostanie również wyposażony w elementy technologii teatralnej: m. in. technologii nagłośnienia, systemu łączności inspicjenta, technologii naświetlenia.powrót