Umowa o dofinansowanie projektu na Wawelu

27-07-2009

27 lipca 2009 roku przebywający z wizytą w Krakowie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Jan Ostrowski- Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wybranemu w drodze konkursu projektowi przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 13 milionów złotych.

W ramach projektu planuje się remont infrastruktury Zamku Królewskiego na Wawelu. Rewitalizacji poddane zostaną w szczególności drogi od Bramy Bernardyńskiej wzdłuż muru zewnętrznego do Baszty, placu przed Basztą Złodziejską z drogą dojazdową, drogi za tzw. „Białym Murem” wzdłuż Baszty Panieńskiej, Szlacheckiej do Baszty Sandomierskiej. Ponadto przewiduje się adaptację parteru budynku nr 9 na centrum promocji i informacji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz zakup wyposażenia do Centrum.powrót