Umowa ws. Ośrodka Pamięć i Przyszłość

19-12-2008

Na mocy podpisanej umowy, 1 stycznia 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje państwową instytucję kultury Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” miastu Wrocław.powrót