Unijne dofinansowanie dla gdyńskiej szkoły plastycznej

06-09-2016

Na zdjęciu: Wiceminister Jarosław Sellin w ZSP w Gdyni. Autor zdjęcia: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot.: MKiDN

Na zdjęciu: Wiceminister Jarosław Sellin w ZSP w Gdyni. Autor zdjęcia: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot.: MKiDN

Na zdjęciu: Wiceminister Jarosław Sellin w ZSP w Gdyni. Autor zdjęcia: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot.: MKiDN

 

3,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma na rozbudowę Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni. Umowę w tej sprawie podpisali 2 września Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin oraz dyrektor ZSP Marek Lis.

W ramach projektu rozbudowy powstanie sala przeznaczona na cele kulturalne, pomieszczenia techniczne oraz dwie pracownie plastyczne. Projektowany jednokondygnacyjny budynek będzie połączony z modernistycznym gmachem szkoły przeszklonym dwupoziomowym łącznikiem. Nawiązując do stylu, który dominuje w tej części miasta, będzie się składał z dwóch prostych białych brył. W ramach projektu przewidziano również zakup wyposażenia sali - meble i sprzęt audio do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.

Po zakończeniu realizacji projektu ZSP w Gdyni planuje wprowadzić cyklicznie imprezy, dotyczące Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz spotkania literackie. Podczas tych spotkań przewidziano projekcje filmów, które często nie trafiają do kin oraz telewizji. Zostanie utworzone kółko teatralne, zespół muzyczny, chór  i prowadzone będą zajęcia taneczne. Planuje się także stałe wystawy prac plastycznych -około 10 rocznie.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4,6 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to  4,5 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 3,8 mln zł.

W ramach I naboru wniosków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, którego operatorem jest MKiDN dofinansowano 18 projektów. Koszt całkowity dofinansowanych inwestycji wynosi 355 611 571 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 244 592 784 zł.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego dofinansowanie otrzymało 9 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 219 416 352 zł , 4 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  45 120 296 zł   i  5 projektów dotyczących zakupu wyposażenia o budżecie całkowitym 91 074 923 zł.

 powrót