Unijne dofinansowanie dla kultury przekroczyło 2 miliardy złotych

02-11-2012

Ponad 2 miliardy złotych wynosi obecnie dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe ” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość wszystkich tych inwestycji to ponad 3,5 miliarda zł,  do końca bieżącego roku będzie to już ponad 3,8 miliarda zł. Do końca listopada szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisze wszystkie umowy dotyczące projektów, które uzyskały dofinansowanie w wyniku nowego naboru wniosków.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 decyzję o dofinansowaniu otrzymało 78 projektów. Do tej pory w całej Polsce oddano do użytku 21 nowych lub wyremontowanych obiektów, wśród nich: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Chopina w Zamku Ostrogskich w Warszawie, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu czy Galicyjski Rynek w Sanoku.  W tym roku m.in. wmurowano  kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, otwarto m.in. Filharmonię Świętokrzyską, Operę Leśną w Sopocie, Filharmonię Częstochowską oraz Operę i Filharmonię Podlaską, a także wyremontowany Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku czy Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Z kolei dzięki przeprowadzonemu w 2012 r. naborowi wniosków decyzję o dofinansowaniu otrzymało 13 projektów na kwotę 176, 58  mln zł. 10 z nich dotyczy infrastruktury szkolnictwa artystycznego:

3 projekty dotyczą  rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym:

Ponadto, decyzje o dofinansowaniu otrzymał również projekt z listy kluczowej dotyczący budowy Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl

 powrót