Unijne dofinansowanie dla Łazienek Królewskich

20-02-2012

List intencyjny dotyczący projektu „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz. Uroczystość odbyła się 16 lutego 2012 r.

Łazienki powinny stać się wzorowym przykładem obiektu zabytkowego, w którym można spędzać czas wolny - z szeroko adresowaną ofertą artystyczną i  programem kulturalnym" – powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Jak podkreślił, dzięki licznym wydarzeniom kulturalnym organizowanym w Łazienkach, zwiększyła się frekwencja w muzeum. W 2010 roku było to 120 tys. osób , w 2011 - prawie 200 tys., a same ogrody odwiedza rocznie ponad 1,6 mln gości.  Zdaniem Ministra, to „poziom, który jeszcze nie jest satysfakcjonujący, ale jest wart odnotowania”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz podpisali list intencyjny dotyczący konserwacji i remontu Pałacu na Wyspie. Fot. Danuta Matloch
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz podpisali list intencyjny dotyczący konserwacji i remontu Pałacu na Wyspie. Fot. Danuta Matloch

Wartość projektu wynosi 34 mln PLN. Będzie on dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”). Wkład UE to 24 mln PLN.

W ramach rewitalizacji zaplanowano:

Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2015.  

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe  na lata 2007 - 2013 do tej pory podpisano 60 umów. Ich wartość  całkowita to ponad 3,4 miliarda złotych, a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych wynosi ponad 2 miliardy złotych.

Wykaz inwestycji znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl

Pałac na Wyspie Fot. Danuta Matloch
Pałac na Wyspie Fot. Danuta Matloch
 powrót