Unijne wsparcie dla inwestycji kulturalnych w Krakowie

19-11-2012

20, 7 mln zł unijnego dofinansowania uzyska Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej  "Manggha" w Krakowie na budowę i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód.  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  otrzyma 8, 2 mln zł na budowę zespołu sal wielofunkcyjnych, a Szkoła Muzyczna  I i II stopnia - 8, 5 mln zł na rozbudowę.  Środki te pochodzą z  XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN. Umowy w tej sprawie szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisał 16. listopada br. Tego samego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie obiektów w krakowskim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, które powstały również dzięki unijnym dotacjom.  

Uroczystość podpisania umowy z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego,
 dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Bogny Dziechciaruk- Maj,
 członkini Rady Programowej Muzeum Krystyny Zachwatowicz oraz Głównej Księgowej Muzeum Elżbiety Wiorek. Uroczystość podpisania umowy z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego, dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Bogny Dziechciaruk- Maj, członkini Rady Programowej Muzeum Krystyny Zachwatowicz oraz Głównej Księgowej Muzeum Elżbiety Wiorek.

Uroczystość podpisania umowy z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego oraz JM Rektora,
 prof. Stanisława Tabisza Uroczystość podpisania umowy z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego oraz JM Rektora, prof. Stanisława Tabisza. fot.: Jacek Dembosz

Minister Bogdan Zdrojewski podczas ceremonii otwarcia nowych obiektów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Dzięki funduszom europejskim szkoła w Nowej Hucie wzbogaciła swoją bazę o wielofunkcyjny budynek oraz sfinansowała zakup profesjonalnych instrumentów. fot.: Marcin Starowicz. Minister Bogdan Zdrojewski podczas ceremonii otwarcia nowych obiektów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Dzięki funduszom europejskim szkoła w Nowej Hucie wzbogaciła swoją bazę o wielofunkcyjny budynek oraz sfinansowała zakup profesjonalnych instrumentów. Autor: Marcin Starowicz.

Minister Bodgan Zdrojewski i z-ca dyr.  Szkoły Jerzy Kulawik. W Szkole Muzycznej I i II stopnia na krakowskim Podgórzu,
 w której ma ruszyć budowa sali koncertowej i sal dydaktycznych,
 minister Bogdan Zdrojewski wmurował cegłę. Fot. Kazimiera Bochenek Minister Bodgan Zdrojewski i z-ca dyr. Szkoły Jerzy Kulawik. W Szkole Muzycznej I i II stopnia na krakowskim Podgórzu, w której ma ruszyć budowa sali koncertowej i sal dydaktycznych, minister Bogdan Zdrojewski wmurował cegłę. Fot. Kazimiera Bochenek

„Inwestycje w obszarze edukacji kulturalnej i artystycznej są inwestycjami w przyszłość”- powiedział  minister Bogdan Zdrojewski w Szkole Muzycznej I i II stopnia na krakowskim Podgórzu, gdzie wmurował cegłę pod budowę sali koncertowej i sal dydaktycznych. "Mamy niż demograficzny. Do uczelni i szkół artystycznych trafia jednak więcej dzieci niż to było dziesięć lat temu. Na jedno miejsce w szkołach teatralnych jest 60 chętnych, a w szkołach artystycznych I stopnia o jedno miejsce najczęściej ubiega się dwoje dzieci" – przypomniał. Jak dodał, właśnie z tego powodu powołał w ostatnich latach 28 Szkół Muzycznych I stopnia, a te, które istniały mogły uruchomić drugi stopień edukacji. Minister zaznaczył, że dotacje unijne dostają placówki, które mają osiągnięcia i dobrze zaplanowały inwestycje (muszą być one ukończone do końca 2014 r.). "Dla mnie priorytetem zawsze była edukacja kulturalna i artystyczna. Zależy mi na doprowadzeniu do sytuacji takiej, aby infrastruktura szkolnictwa artystycznego była na europejskim poziomie" – zapewnił.

Mówiąc o krakowskiej ASP zauważył, że prowadzone tam od kilku lat prace długo czekały na sfinansowanie. "Ta umowa daje szansę na zakończenie ważnej inwestycji i doprowadzenie do pomyślnego finału wszelkich rozliczeń" – stwierdził minister.

W nowej galerii Muzeum Manggha, które powstało 18 lat temu dzięki inicjatywie Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, ma być prezentowana kultura i technika krajów Dalekiego Wschodu m.in. prace artystów z Korei i Chin.  "Jesteśmy szczęśliwi, że umowa została dziś podpisana. Projekt jest gotowy od dawna i widać, że otoczenie Mangghi po jego powstaniu zostanie zamknięte w logiczny sposób" - powiedziała Krystyna Zachwatowicz.

Kwota wydatków ogółem: 29, 8 mln zł

Dofinansowanie UE:  20, 7 mln zł

Obiekt docelowo ma stać się wielowymiarowym i wielotematycznym europejskim ośrodkiem kultur Dalekiego Wschodu w Europie, unikalnym w skali europejskiej ośrodkiem kultury krajów azjatyckich, bazującym na doświadczeniu i międzynarodowej pozycji istniejącego centrum kultury japońskiej.

Wartość projektu ogółem: 10, 5 mln zł

Dofinansowanie UE:  8,2 mln zł

W ramach projektu wykonane zostaną roboty prowadzące m.in. do zakończenia budowy zespołu sal wielofunkcyjnych w obrębie auli - sali głównej i  parteru. Zostanie również zakupiony i zamontowany sprzęt  oraz wyposażenie.

Wartość projektu ogółem: 10 mln zł

Dofinansowanie UE:  8, 5 mln zł

Wybudowane zostaną 4 kondygnacyjny budynek o funkcji edukacyjnej oraz nowy budynek auli koncertowej, a istniejący, zabytkowy budynek szkoły będzie przebudowany. Zakupione zostaną: wyposażenie, instrumenty, elementy nagłośnienia, urządzenia multimedialne oraz narzędzia informatyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia na wymaganym poziomie.  Dzięki temu  nastąpi m.in. wzrost liczby uczniów; od roku 2015 będzie się tam uczyło 520 osób (obecnie: 457).

Instytucje te znalazły się wśród 13 beneficjentów naboru ogłoszonego 1 marca br.  Łącznie projekty zostaną dofinansowane kwotą 176,5 mln złotych, a  wszystkie umowy zostaną podpisane do końca listopada br.

Wcześniej w Krakowie unijne środki uzyskały 3 projekty: Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym ( 23,1 mln zł), Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu ( 14,8 mln zł) oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza (23,9 mln zł), którego nowopowstałe obiekty zostały otwarte  16. listopada br.  W wyniku tej inwestycji zwiększyła się powierzchnia użytkowa placówki: wybudowano nowe sale lekcyjne, sale prób oraz salę kameralną. Projekt objął także budowę ogólnodostępnego amfiteatru. W efekcie - powstała możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o trzy specjalności: jazz, techniki nagraniowe oraz techniki multimedialne.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe  na lata 2007 - 2013 do realizacji skierowano 64 projekty.  Ich łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld  zł, a kwota dofinansowania - ponad 2 miliardy złotych.

W całej Polsce do tej pory dzięki środkom z POIiŚ oddano do użytku 21  nowych lub wyremontowanych obiektów, wśród nich: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, Galicyjski Rynek w Sanoku oraz  Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Warszawie.

W tym roku m.in. wmurowano  kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Otwarto Operę Leśną w Sopocie, Filharmonię Świętokrzyską, Filharmonię Częstochowską, Operę i Filharmonię Podlaską oraz wyremontowany Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku. Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót