Uroczyste obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

17-03-2015

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu / Archiwum Ikonograficzne ROPWiM

Uroczystości 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbędą się w Warszawie, Kijowie-Bykowni oraz Katyniu. Hołd ofiarom odda delegacja rodzin ofiar i władz RP z Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatą Omilanowską.

W kraju centralne uroczystości odbędą się 3 kwietnia br. przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 9 kwietnia br. rocznica zostanie uczczona na jednym z czterech Cmentarzy Katyńskich – Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni, a 10 kwietnia br. - na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. W obu wydarzeniach udział wezmą rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz najwyższe władze RP z Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatą Omilanowską i Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jackiem Cichockim.

Zbrodnia Katyńska

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucje więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu.

Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę.powrót