Uroczystość wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16-09-2011

Minister Bogdan Zdrojewski wręczy w poniedziałek, 19 września Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz pierwszy zostaną również wręczone Doroczne Nagrody Ministra dla Instytucji w kategorii Mecenas Roku. Uroczystość odbędzie się w siedzibie resortu o godzinie 18:00.

Adresatami Dorocznych Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury, menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Nagroda Ministra dla Instytucji w kategorii Mecenas Roku została ustanowiona dla podkreślenia znaczenia współpracy resortu z poszczególnymi partnerami biznesowymi.powrót