Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10-10-2018

na zdjęciu wiceminister Zwinogrodzkafot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy uroczystościfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wręczanie medalifot. Danuta Matloch

na zdjęciu skrzypaczka Agata Szymczewska

 

Ponad dziewięćdziesięciu nauczycieli szkół artystycznych otrzymało w środę medale za długoletnią służbę przyznane przez prezydenta RP, medale, odznaki i nagrody przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz medale Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienia wręczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogordzka podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas uroczystości wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka odczytała list wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Glińskiego, w którym pogratulował wyróżnionym nauczycielom. Jak podkreślił wicepremier, coroczne nagrody dla szerokiego gremium pedagogów świadczą o sile polskiego szkolnictwa artystycznego.

- Jestem Państwu głęboko wdzięczny za serce okazywane każdemu z uczniów. Wyrazem Państwa zaangażowania jest radość dzieci ze zdobytych umiejętności, jak również nagrody, które otrzymują w krajowej i międzynarodowej rywalizacji. Wielu spośród państwa opiekuje się dotychczasowymi i przyszłymi stypendystami ministra kultury i dziedzictwa narodowego – napisał wicepremier.

Minister Gliński nawiązał również do zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zwracając uwagę, że przywrócenie polskiej państwowości było nie tylko aktem historycznej sprawiedliwości, ale przede wszystkim spełnieniem wielkiego, narodowego marzenia o wolności i samostanowieniu. To marzenie w czasach zaborów podtrzymywała właśnie narodowa kultura, obecna w życiu Polaków, żywa w ludowej tradycji, ale również w artystycznych dokonaniach wielkich twórców literatury, muzyki i malarstwa.

- Dar narodowego dziedzictwa, skutecznie przechowany przez porozbiorowe lata, potrzebuje opieki i pielęgnacji także w czasach wolności – dodał minister. – Wraz z upływającym czasem twórcy znajdują naśladowców i kontynuatorów ich artystycznego dzieła. Kultura jest żywa, gdy każdego dnia aktywizuje nowych entuzjastów. Wymaga zarówno znakomitych interpretatorów dzieł już stworzonych, jak i kreatorów adekwatnych do rzeczywistości umiejących ją zrozumieć, utrwalić i przekazać odbiorcom.

Szef resortu kultury podkreślił, że w realizacji obu tych celów podstawową rolę odgrywa edukacja artystyczna, ponieważ każdy nauczyciel szkoły artystycznej przekazuje zarówno wielowiekowe dziedzictwo, jak i inspiruje nowe działania na polu sztuki.

Wicepremier Gliński podziękował nauczycielom za codzienną pracę, dzięki której wzrasta siła polskiej kultury.

- Dzięki Państwa zaangażowaniu, ale przede wszystkim własnej artystycznej drodze, połączonej z dydaktycznym kunsztem, uczniowie polskich szkół artystycznych zachwycają na arenach sztuki na całym świecie. Życzę państwu wszelkiej zawodowej i osobistej satysfakcji w poczuciu, że państwa praca kształtuje to, co dla narodu najcenniejsze – jego kulturę i tożsamość – napisał minister kultury.

W trakcie uroczystości wręczono medale za długoletnią służbę przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które nagrodzeni odebrali z rąk wiceszefowej MKiDN. W imieniu minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, wręczyła dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN Lidia Skrzyniarz.

Podsekretarz stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka wręczyła medale, odznaki i nagrody przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Złote medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali: wybitna klawesynistka prof. Akademii Muzycznej w Krakowie i Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Krakowie Elżbieta Stefańska-Kłyś oraz artysta plastyk z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Andrzej Szadkowski.

Brązowymi medalami "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" uhonorowano: dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bytomiu Joannę Sznajder, dyrektora Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli Mariana Olejniczaka, dyrektora Liceum Plastycznego w Nałęczowie Jarosława Ćwieka, dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej Andrzeja Rubinkiewicza, dyrektora Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Krakowie Janusza Karteczkę oraz dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Żarach Waldemara Wolskiego.

Wiceminister Zwinogrodzka wręczyła także przedstawicielom szkół artystycznych odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogiczno-artystycznej.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu wybitnej skrzypaczki Agaty Szymczewskiej.

 powrót