Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę rozpoczęcia operacji polskiej NKWD

17-08-2017

Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę rozpoczęcia operacji polskiej NKWD. Fot. MKiDN

W uroczystościach 11 sierpnia 2017 r. przed pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie wziął udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski.

Operacja polska NKWD rozpoczęła się 11 sierpnia 1937 r. na mocy rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR, Nikołaja Jeżowa i trwała do 1938 r.. Podczas niej zamordowano 111 091 Polaków, obywateli ZSRR zamieszkujących Białoruską i Ukraińską SSR. Ponad 28 tys. skazano na pobyt w łagrach, tysiące deportowano w różne rejony ZSRR, głównie do Kazachstanu, na Syberię oraz w rejon Charkowa i Dniepropietrowska. Eksterminacja dokonana przez sowieckie NKWD zdziesiątkowała ludność polską zamieszkującą ZSRR m.in. członków organizacji POW, duchowieństwo katolickie, działaczy społecznych i politycznych. Wielu pomordowanych w latach 1937-38 Polaków spoczywa w zbiorowych mogiłach m.in. Kuropatach (Białoruś) i na terenie Ukrainy. Przez lata operacja polska NKWD była nieznana polskiemu społeczeństwu.

11 sierpnia br. w Warszawie, przed pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę operacji polskiej NKWD. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Rady Ministrów, Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych. W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Paweł Lewandowski odczytał jego list:

 „(…) Trudno dziś w Europie, we współczesnej Polsce, wyobrazić sobie planową, wyrachowaną i brutalną czystkę etniczną skierowaną przeciw ludności cywilnej, przeciw narodowi. A jednak nie minęło nawet 100 lat od czasu, gdy te będące dziełem komunistycznego totalitaryzmu wydarzenia miały miejsce (…) Dziś możemy stwierdzić pewnością, że uciskowi zewnętrznemu – głodowi, wycieńczeniu czy zimnu towarzyszyło nie mniejsze udręczenie wewnętrze. I gdy słyszymy słowa Hymnu Sybiraków: „z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji, białych dworków i chat myśmy wciąż do Niepodległej szli, szli z uporem, ponad dwieście lat! ” zadajmy sobie pytanie, czy w warunkach, w tym utrudzeniu, które stało się udziałem naszych przodków my także równie gorąco pamiętalibyśmy w sercach o naszej Ojczyźnie?”

Podczas uroczystości przedstawiciele delegacji oraz żołnierze WP złożyli wieńce pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.

 

 

 

 

 powrót