Uroczystości 20. rocznicy powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce.

11-09-2009

11 września minister kultury Bogdan Zdrojewski wziął udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu, poświęconemu 20. rocznicy powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki.

Premier Mazowiecki był honorowym gościem dzisiejszych uroczystości, które rozpoczęły się od wyświetlenia w sali plenarnej Sejmu filmu dokumentalnego poświęconego przemianom roku 1989. W swoich przemówieniach Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podziękowali Premierowi Mazowieckiemu za jego wkład w budowanie polskiej demokracji. Szef Kancelarii prezydenckiej Władysław Stasiak odczytał list okolicznościowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Marszałek Sejmu przeczytał tekst specjalnej uchwały przygotowanej z okazji powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego:
„Minęło dwadzieścia lat od 1989 roku, gdy głęboka zmiana ustrojowa zakończyła 45-letni okres panowania w Polsce komunizmu. Ważnym narzędziem tej zmiany było powołanie 12 września 1989 roku, w następstwie zwycięstwa wyborczego "Solidarności", rządu Premiera Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego rządu III RP.

Ten rząd, obejmując władzę w warunkach głębokiego rozkładu gospodarki i finansów PRL, podjął szereg reform o historycznym znaczeniu dla Polski. Udało się nie tylko zlikwidować widmo dalszej, pogłębionej katastrofy gospodarczej, ale także wprowadzić zasady gospodarki rynkowej, znieść cenzurę, potwierdzić nienaruszalność polskiej granicy zachodniej, wprowadzić pierwszą reformę samorządową poprzez wolne wybory w gminach.

Minęło dwadzieścia lat i z satysfakcją możemy stwierdzić jak głęboko zmieniła się Polska i cały otaczający nas świat, że nastąpił upadek komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a także upadek muru berlińskiego. Na niepodległość i demokrację wybiły się liczne narody dawnego bloku wschodniego rozpoczynając trudny marsz ku zachodnim strukturom - ku NATO i Unii Europejskiej.powrót