USA: Minister Omilanowska z wizytą u Polonii

27-07-2015

fot. Dariusz Lachowski / Polish Museum of America

fot. Dariusz Lachowski / Polish Museum of America

fot. Dariusz Lachowski / Polish Museum of America

fot. Dariusz Lachowski / Polish Museum of America

Cenne archiwalia, pamiątki po zasłużonych Polakach i rodzime dzieła sztuki – m.in. takie skarby przechowują instytucje polonijne w USA, które w ostatnim tygodniu odwiedziła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

To pierwsza wizyta szefowej resortu kultury za Oceanem. Podczas kilkudniowego pobytu minister odwiedziła ośrodki kultury polskiej w Nowym Jorku, Chicago i Orchard Lake.

Pamięć historyczna i  zbiór sztuki polskiej

W Chicago minister obejrzała bogate zbiory Muzeum Polskiego w Ameryce i spotkała się z władzami tej placówki. Odwiedziła też tamtejszy Konsulat Generalny RP.

„Muzeum Polskie w Chicago jest wyjątkową instytucją, właściwie nieporównywalną. Mamy do czynienia z połączeniem dwóch ważnych wątków – pamięci historycznej, ale też znakomitego zbioru sztuki polskiej” – powiedziała minister Omilanowska w rozmowie z Radio Deon.

Instytuty, biblioteki, archiwa i fundacje

W planie wizyty minister kultury w USA znalazły się również inne, zasłużone dla promocji Polski i współpracy naukowej między Polską a USA, ośrodki polonijnej kultury – instytuty, biblioteki, archiwa i fundacje.

Polonijne organizacje i fundacje, których w całych Stanach Zjednoczonych jest kilkaset, odgrywają bardzo istotną rolę w życiu kulturalnym i naukowym Polonii. Od 2006 r. MKiDN aktywnie współpracuje w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w Stanach Zjednoczonych z 5 instytucjami emigracyjnymi w USA, wchodzącymi w skład Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, udzielając im wsparcia merytorycznego i finansowego. Są to: Muzeum Polskie w Ameryce (Chicago) oraz nowojorskie: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Ameryce (PIASA), Fundacja Kościuszkowska oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP).

W poszukiwaniu dzieł skradzionych i strat wojennych

MKiDN - również na terenie USA – aktywnie poszukuje dzieł skradzionych z Polski oraz utraconych w wyniku II wojny światowej. W tym celu współpracuje m.in. z agencją dochodzeniową Homeland Security Investigations, dzięki której udało się odzyskać kilka skradzionych obrazów.

W zakresie zwrotu polskich dóbr kultury resort owocnie współpracuje również z FBI. W ten sposób udało się odzyskać wiele dzieł, zarówno zaginionych podczas wojny, jak i skradzionych na terenie Polski współcześnie. Np. w maju br. do Polski powrócił XVII-wieczny kielich, skradziony w 1994 r. z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w opactwie koło Sieciechowa.



powrót