Usługi konserwatorskie bez VAT

23-03-2011

Usługi konserwacji i restauracji zabytków będą w 2011 r. zwolnione z VAT . Taki zapis przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów. Chodzi o rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2011 r. powyższe usługi objęto opodatkowaniem według 23-proc. stawki podatku od towarów i usług. „Efektem wprowadzenia w życie zwolnienia będzie objęcie większej ilości obiektów zabytkowych i dzieł sztuki działaniami konserwatorskimi” – napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów uzależnia możliwość skorzystania ze zwolnienie od spełnienia pewnych warunków. Prace konserwatorskie i restauratorskie będą musiały być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponadto przed rozpoczęciem prac (i w okresie ich wykonywania) zabytek powinien być wpisany do rejestru zabytków, do inwentarza muzeum lub wchodzić w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Poza tym na prowadzenie prac potrzebne będzie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Resort finansów chce, by zwolnienie obowiązywało nie dłużej niż do 31 grudnia br. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia br. , jednak MF proponuje, by stosować je także wobec usług konserwatorskich i restauracyjnych wykonywanych po 1 stycznia 2011 r.powrót