Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu

11-04-2011

Wspieranie dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich oraz współpraca z analogiczną placówką, która ma powstać w Rosji - to główne cele Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ustawę o jego powołaniu prezydent Bronisław Komorowski podpisał 7.04. br.

Centra mają powstać w Warszawie i w Moskwie. Obie placówki mają dysponować budżetami po około 1 mln euro. Celem ich działalności ma być m.in. inicjowanie, wspieranie, podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Z inicjatywą powołania Centrum wystąpiła Polsko-Rosyjska Grupa do spraw Trudnych. Inicjatywę tę poparli premierzy Donald Tusk i Władimir Putin. 6 grudnia 2010 roku, podczas wizyty prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Polsce, podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Ustawa zakłada, że w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia minister kultury powoła pełnomocnika ds. organizacji centrum, który - od dnia wejścia w życie ustawy - wykonuje obowiązki dyrektora centrum do momentu powołania szefa na pierwszą kadencję. Ma on zostać powołany przez ministra kultury w drodze konkursu, ogłoszonego w terminie 60 dni od wejścia w życie ustawy.powrót