Ustawa przyjęta

01-07-2011

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Akt ten stanowi sumę doświadczeń nabytych przez ostatnie dwudziestolecie i ma celu otwarcie instytucji kultury na wyzwania, które niesie współczesność, zwiększenie ich autonomiczności i umożliwienie rozwoju artystycznego. Do podstawowych zmian w Ustawie należy poprawa dostępności do kultury oraz zapewnienie większej stabilności finansowej instytucjom kultury i zatrudnionym w nich pracownikom.

Stworzenie nowej kategorii „instytucji artystycznej” pociąga za sobą wielorakie rozwiązania o charakterze systemowym i zapewnia organizatorom instrumenty prawne gwarantujące utrzymanie jakości w zarządzanych instytucjach.

W najbliższym czasie prace nad Ustawą rozpocznie Senat.powrót