Utworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego

10-11-2008

10 listopada 2008 Jadwiga Jaraczewska, córka Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisali umowę o utworzeniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W uroczystości, która miała miejsce w Dworku Marszałka, wzięli udział także m.in. ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, burmistrz Sulejówka Waldemar Chachulski oraz licznie zgromadzeni goście.

Wcześniej, 11 września br., Minister Bogdan Zdrojewski podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, deklarując w nim wsparcie działań mających doprowadzić do powstania Muzeum Marszałka w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem działalności Muzeum będzie przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa.

Muzeum będzie się mieściło w Sulejówku - historycznym miejscu zamieszkania Józefa Piłsudskiego. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskego na cele Muzeum wnosi łącznie trzy budynki usytuowane na działce o powierzchni łącznej ok. 3.8 ha., w tym świeżo wyremontowany dworek Milusin - dar żołnierzy za zwycięską wojnę w roku 1920, w którym to dworku Marszałek zamieszkał w 1923 r. i tzw. Drewniak zakupiony w raz z terenem w 1921 r. przez Aleksandrę Piłsudską. Ponadto, Fundacja wnosi liczne pamiątki rodzinne przechowywane w czasie wojny na Zachodzie (część z nich jest czasowo przechowywana na Zamku Królewskim w Warszawie), wiele materiałów archiwalnych (prywatne listy, rękopisy, zdjęcia itp.), a także koncepcję architektoniczną Muzeum.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze swej strony deklaruje znalezienie środków na pokrycie budowy na terenie działki nowego budynku muzealnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m2 i adaptację dla celów Muzeum dwu pozostałych budynków znajdujących się (obok Milusina) na terenie działki.powrót