V Sympozjum „Pamięć Europy”

25-05-2016

Ponad 300 przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku z niemal 30 krajów zgromadziło w tym roku V Sympozjum Instytucji Zajmujących się Historią XX wieku „Pamięć Europy”, które odbyło się w dniach 24-26 maja br. Budapeszcie. W otwarciu tego wydarzenia (24 maja br.) wzięła udział wiceminister kultury dr Magdalena Gawin.

Sympozjum organizowane jest przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Tegoroczna edycja 1956. Konteksty, oddziaływanie, pamięć poświęcona jest pamięci o węgierskim powstaniu 1956 roku.

Idea Sympozjum wyrosła z przekonania o potrzebie dialogu na temat historii ubiegłego wieku, który powinien uwzględniać różne narracje, wrażliwości, doświadczenia i istniejące interpretacje. Sześćdziesiąt lat po wybuchu powstania węgierskiego rozważane będą zarówno jego okoliczności i uwarunkowania, jak i dalekosiężne konsekwencje. Wydarzenia na Węgrzech wpłynęły znacząco na historię całego bloku wschodniego, stając się punktem odniesienia dla innych ruchów w krajach znajdujących się pod radziecką dominacją. Rewolucja 1956 roku przyczyniła się również do upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku, a jej dziedzictwo jest obecne we współczesnej pamięci Europy i nie tylko.

W Sympozjum Pamięć Europy biorą udział historycy, przedstawiciele muzeów czy instytutów pamięci, ośrodków edukacyjnych i naukowych, a także fundacji i stowarzyszeń, zajmujących się historią XX wieku. W gronie tegorocznych panelistów znaleźli się m.in. dyrektor programu badań nad okresem zimnej wojny na Uniwersytecie Harvarda prof. Mark Kramer, dyrektor Instytutu Rewolucji 1956 roku prof. János M. Rainer i kierujący Zakładem Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Andrzej Nowak.

Sympozjum odbywa się w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk. Wykładom i panelom dyskusyjnym towarzyszy wystawa plakatów przygotowanych na tę okazję przez artystów z krajów należących do ESPS.  Ralph Burkhardt z Niemiec, Frantiśek Guldan ze Słowacji, Iosef Király z Rumunii, Istvan Orosz z Węgier oraz Leszek Żebrowski z Polski - twórcy reprezentujący różne kraje i różne pokolenia - przygotowali prace odnoszące się do pamięci o wydarzeniach roku 1956.

Cykl sympozjów “Pamięć Europy” został rozpoczęty we wrześniu 2012 roku w Gdańsku. Kolejne edycje odbyły się w Berlinie, Pradze i Wiedniu.powrót