VI Zjazd Muzeów Rejestrowanych

14-01-2015

Minister Małgorzata Omilanowska otwiera VI Zjazd Muzeów Rejestrowanych / fot. Danuta Matloch

VI Zjazd Muzeów Rejestrowanych / fot. Danuta Matloch

VI Zjazd Muzeów Rejestrowanych / fot. Danuta Matloch

 

VI Zjazd Muzeów Rejestrowanych odbył się 14 stycznia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Spotkanie otworzyła  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Podczas zjazdu przedstawiciele muzeów wybrali spośród swojego grona 11 kandydatów na członków Rady do Spraw Muzeów na kadencję 2015 – 2018:

10 pozostałych kandydatów wskaże Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada do Spraw Muzeów działa jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. Składa się z 21 osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa (10 wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 11 wybranych na zjeździe).

Kadencja obecnie działającej Rady kończy się w kwietniu br. Oprócz podsumowania jej działalności, na zjeździe przedstawione zostały informacje o pracach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz I Kongresie Muzealników Polskich. Tematem obrad był też projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 powrót