W Kijowie rozpoczął się cykl szkoleń dla ukraińskich urzędników i działaczy kultury

14-10-2014

Prezentacja polskich doświadczeń transformacji sektora kultury w gronie ukraińskich urzędników i działaczy to odpowiedź na prośbę strony ukraińskiej. W pięciu warsztatach w Kijowie wezmą udział urzędnicy, specjaliści i przedstawiciele świata kultury, kadra zarządzająca Ministerstwa Kultury Ukrainy oraz przedstawiciele tamtejszych instytucji. Dzisiejsze spotkanie otworzyli minister kultury Ukrainy Jewhen Nyszczuk i Dyrektor Generalny MKiDN Jacek Olbrycht.

Zarządzanie i finansowanie kultury w Polsce, ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja kultury za granicą, cyfryzacja i digitalizacja zbiorów, rola samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego przez kulturę – to główne tematy, które omówią uczestnicy szkoleń.

W programie uwzględniono również prezentację działalności i doświadczeń polskich instytucji zajmujących się rozwojem poszczególnych obszarów kultury. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Centrum  Kultury, Instytutu Książki, Międzynarodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN organizuje spotkania na prośbę ukraińskiego resortu kultury, w związku z planowaną reformą polityki kulturalnej. Współorganizatorem cyklu jest Instytut Polski w Kijowie. Spotkania finansuje MKiDN.

Zaplanowano pięć szkoleń:

13-15 października – „Zarządzanie i finansowanie kultury w Polsce”

28-30 października – „Ochrona dziedzictwa kulturowego”

24-26 listopada – „Promocja kultury za granicą”, „Cyfryzacja i digitalizacja zbiorów” oraz „Rola samorządów”.

Współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego to jeden z priorytetów międzynarodowej działalności MKiDN. Partnerstwo Wschodnie to zatwierdzona przez Radę Europejską 19-20 marca 2009 r. autorska inicjatywa Polski i Szwecji, która została z sukcesem wprowadzona do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Odbiorcami projektu są: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa i  Ukraina.powrót