W Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie powstanie sala koncertowa

21-12-2017

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Sala koncertowa wraz z balkonem na 156 miejsc, trzy sale prób, zakup sprzętu muzycznego – w tym fortepianu klasy mistrzowskiej. 21 grudnia br. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie będzie realizowała projekt: „Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie”. Całkowity koszt projektu przekracza 6,5 mln zł, dofinansowanie wynosi ponad 6,3 mln zł.

W dwukondygnacyjnym budynku będą się mieścić trzy sale prób, a sala koncertowa wraz z balkonem została zaprojektowana na 156 miejsc. Na najwyższej kondygnacji (poddasze) przewidziano hol, balkon sali koncertowej, pomieszczenie techniczne i magazyn. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt muzyczny (fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej, dwa fortepiany koncertowe kameralne, trzy pianina akustyczne – klasyczne, zestaw kotłów orkiestrowych). Zakupiony sprzęt muzyczny będzie wykorzystywany do  prowadzenia działalności kulturalnej, nie zaś działań o charakterze stricte dydaktycznym.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności do obiektów kultury, zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych, poprawa jakości oferty kulturalnej, poszerzenie kręgu odbiorców kultury wyższej i wzrost udziału społeczeństwa w kulturze oraz zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu.powrót