W Żelazowej Woli powstanie Międzynarodowe Centrum Muzyki

28-06-2018

autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

- Na Międzynarodowe Centrum Muzyki czekaliśmy od wielu lat. Chopin jest ikoną polskiej kultury – powiedział wicepremier Piotr Gliński. Główną nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli zdobyło Studio Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 28 czerwca br. podczas konferencji prasowej w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

Międzynarodowe Centrum Muzyki z salą koncertową na 650 osób

Wyzwaniem dla projektantów biorących udział w konkursie było harmonijne powiązanie nowego obiektu z domem urodzenia Fryderyka Chopina i międzywojennym parkiem-pomnikiem. Międzynarodowe Centrum Muzyki obejmować będzie salę koncertową na 650 miejsc, salę kameralną i konferencyjną, salę do ćwiczeń, studio nagrań wraz z pomieszczeniem reżyserskim, a także sale edukacyjne i garderoby. W MCM znajdować się będą pomieszczenia towarzyszące, w tym foyer, halle, przestrzenie gastronomiczno-restauracyjne i biurowe, garaż podziemny i miejsca parkingowe.

Centrum pozwoli na rozbudowanie i intensyfikację działalności artystycznej, edukacyjnej, konferencyjnej i szkoleniowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w tym organizację wybranych koncertów festiwalu „Chopin i jego Europa”, eliminacji Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, koncertów towarzyszących zwiedzaniu muzeum, kursów mistrzowskich i konferencji naukowych. Dzięki zakładanym warunkom akustycznym sali koncertowej i pełnej funkcjonalności nagraniowej na najwyższym poziomie technicznym możliwa będzie rejestracja szczególnych wykonań artystycznych, inspirowanych niepowtarzalną aurą miejsca. Ponadto wzbogaci program artystyczny regionu, umożliwi prowadzenie przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, a dzięki współpracy z innymi instytucjami kultury zwiększy atrakcyjność miejsca w skali międzynarodowej.
 
Przewiduje się, że budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki rozpocznie się w ostatnich miesiącach 2019 roku i potrwa do końca roku 2021. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 65 000 000 zł.

Nagrody i wyróżnienia

Drugą nagrodę w konkursie otrzymał zespół architektów w składzie: Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa. Jury przyznało również dwa wyróżnienia równorzędne dla HRA Architekci Sp. z o.o. i Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach oraz dwa wyróżnienia formalne dla zespołu AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. i zespołu Flanagan Lawrence LTD.

Chęć wzięcia udziału w konkursie architektonicznym zgłosiło aż 213 pracowni i zespołów architektonicznych z 18 krajów.  Do pierwszego etapu – studialnego – zgłoszono 94 prace konkursowe. W kwietniu br. zespół sędziowski dokonał wyboru sześciu najlepszych koncepcji dopuszczając je do etapu drugiego – realizacyjnego. Na tym etapie wstępne idee autorzy poddali opracowaniu, wskazując konkretne rozwiązania architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe.

Skład jury konkursowego

Sędziami w Konkursie byli uznani architekci, przedstawiciele SARP, MKiDN, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, a także chopinolodzy – członkowie Rady Programowej NIFC.

Jury konkursowe obradowało w składzie:

Przewodniczący Sądu:
•    Piotr Walkowiak - architekt, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Zastępcy Przewodniczącego Sądu:
•    Ryszard Jurkowski - architekt, przedstawiciel SARP,

Sędzia Referent:
•    Tomasz Konior - architekt, przedstawiciel SARP,

Pozostali Sędziowie:
•    prof. Zofia Chechlińska - muzykolog, chopinolog (Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Programowej NIFC),
•    Jarosław Szajner - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
•    prof. Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
•    prof. John Rink - muzykolog, chopinolog (University of Cambridge, członek Rady Programowej NIFC),
•    dr Artur Szklener - muzykolog, chopinolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
•    Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP,

Zastępców Sędziów Konkursowych w osobach:
•    Maciej Janicki - Zastępca Dyrektora ds. Muzeum, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
•    Jacek Krych - architekt, architekt krajobrazu, przedstawiciel SARP.

Sędziowie podczas wyboru najlepszych prac oceniali je według następujących kryteriów:

•    atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
•    funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku i zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
•    zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
•    harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
•    czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
•    realność proponowanych rozwiązań,
•    ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.powrót