W poszukiwaniu utraconej Rzeczpospolitej. Polska jedno - czy wielokulturowa?

26-10-2009

W dniach 19 - 21 października Międzynarodowe Centrum Kultury, koordynator Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh w Polsce, zainaugurowało projekt polskiej sieci Fundacji zatytułowany „W poszukiwaniu utraconej Rzeczpospolitej. Polska jedno- czy wielokulturowa?"powrót