Warsztaty dla wnioskodawców Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

05-07-2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu pt. Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zaprasza na warsztaty z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów „miękkich”.

Warsztaty odbędą się:
Gdańsk – 16 lipca2012 r.  – formularz zgłoszeniowy
Poznań – 19 lipca 2012 r. – formularz zgłoszeniowy
Kraków- 23 lipca 2012 r.  – formularz zgłoszeniowy
Warszawa – 26 lipca 2012 r. – formularz zgłoszeniowy

Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu, niezbędnych dokumentów, poszukiwania partnerów do projektów, jak również systemu oceny projektów. Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Departamentu funduszy europejskich MKiDN.
Szkolenia są bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (odrębny dla każdego miasta) i przesłanie go do dnia: 12 lipca 2012 r. (Gdańsk),16 lipca (Poznań), 19 lipca (Kraków), 23 lipca (Warszawa) na adres e-mail: lkecik(at)mkidn(dot)gov(dot)pl oraz djarczewska@mkidn.gov.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym zgłoszenie uczestnictwa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o miejscu szkolenia.powrót