Warsztaty FWK

27-08-2009

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce planuje organizację warsztatów mających na celu pomoc w nawiązaniu polsko-norweskich partnerstw pomiędzy instytucjami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl (dział Aktualności) znajduje się formularz zgłoszeń do pobrania. Dostarczone do MKiDN formularze zostaną przekazane stronie norweskiej w celu znalezienia instytucji partnerskiej odpowiadającej koncepcji Państwa projektu przedstawionej w formularzu.

Wypełnione w języku angielskim formularze, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji, prosimy przesyłać do 9 września 2009r. na numer faxu 22 421 03 71.

Zwracamy uwagę, iż polsko-norweskie warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Przesłane formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w warsztatach.powrót