Watykan: wicepremier Piotr Gliński podpisał list intencyjny o współpracy MKIDN z Papieską Radą ds. Kultury

07-06-2019

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

"To jest jeden z nielicznych tego typu dokumentów, który potwierdza dobre relacje, a przede wszystkim współpracę w dziedzinie kultury między Watykanem a Polską" - powiedział wicepremier Piotr Gliński po podpisaniu listu intencyjnego o współpracy między polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą ds. Kultury. Ze strony Watykanu dokument podpisał przewodniczący Rady, kardynał Gianfranco Ravasi.

Jak zaznaczył polski minister kultury, dokument jest wyrazem wspólnego przekonania o znaczeniu kultury i faktu, że ma ona fundamenty chrześcijańskie. Położył nacisk na konieczność podkreślania chrześcijańskich korzeni Europy i zaznaczył zarazem: "My nie zamykamy się na zmiany, myślimy o tym, że świat współczesny jest pełen wyzwań i trzeba być na nie otwartym" - mówił. - "Jesteśmy w tym sensie nowocześni, ale nie wyobrażamy sobie wspólnoty europejskiej i naszych wspólnot, także wspólnoty kościelnej, wspólnoty narodowej polskiej bez odwołania do aksjologii chrześcijańskiej". "Nie zamykamy się tylko w przeszłości, która jest wspaniała i piękna - dodał prof. Gliński - ale jesteśmy też otwarci na przemysły kreatywne, współczesny film i literaturę".

Minister Gliński zauważył, że 95 proc. polskiego dziedzictwa ma charakter sakralny. Wyraził nadzieję, że dzięki temu listowi łatwiejsza będzie współpraca z Muzeami Watykańskimi przy organizacji wspólnych wystaw.

Kardynał Ravasi wyjaśnił, że jest to porozumienie, którego sednem jest sztuka jako dziedzictwo. W tekście - podkreślił - sygnatariusze nie ograniczają się do malarstwa czy rzeźby, ale obejmują "całokształt twórczości artystycznej", w tym takie dziedziny jak muzyka, telewizja czy kino. „Włączamy do naszego listu” - mówił kardynał Ravasi - "dialog ze współczesnością".

W dokumencie strony zadeklarowały m.in. współpracę w dziedzinie muzealnictwa, wspieranie wymiany specjalistów w sprawach dotyczących konserwacji i ochrony dziedzictwa, a także "realizowanie wspólnych projektów służących lepszemu poznaniu i wykorzystaniu polskich dóbr kultury w Stolicy Apostolskiej oraz dóbr kultury Kościoła katolickiego w Polsce".

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska postanowiły, że będą angażować się w konserwację i renowację miejsc historycznych, zabytków architektury oraz dzieł sztuki szczególnie ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, także poza jej granicami. Obie strony zadeklarowały wspieranie organizacji spotkań wybitnych przedstawicieli świata sztuki.

List został podpisany w roku obchodów stulecia przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.

W trakcie jednodniowej wizyty w Rzymie wicepremier Gliński odwiedził równieżgrób św. Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra oraz Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), gdzie zapoznał się  z oryginałami dokumentów studenckich Karola Wojtyły.

 

 powrót