Ważne forum wymiany doświadczeń. Wicepremier Gliński w Nowym Jorku

09-10-2017

Na zdjęciu: XXXIX Sesja Stałej Konferencji Muzeów,
 Archiwistów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Przemawia minister Gliński. autor zdjęcia Urszula Ślązak
fot.: Urszula Ślązak

Na zdjęciu: Grób Szmula Zygielbojma na cmentarzu Mount Carmel. autor zdjęcia Urszula Ślązak
fot.: Urszula Ślązak

Na zdjęciu: wystawa Arthura Szyka w New York Historical Society. autor zdjęcia Krystyna Piórkowska
wystawa Arthura Szyka w New York Historical Society. fot.: Krystyna Piórkowska

 

- To dzięki Państwu każda Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie stanowi ważne forum wymiany doświadczeń w sferze ochrony, dokumentowania oraz upamiętniania skarbów polskiej kultury poza granicami kraju, kultywowania tradycji narodowej i prawdy historycznej – takie słowa skierował do zgromadzonych w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. Uroczyste otwarcie tegorocznej, XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwistów i Bibliotek Polskich na Zachodzie odbyło się 5 października.  

Jedność instytucji emigracyjnych

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma możliwość aktywnej współpracy i wspierania działalności instytucji emigracyjnych, pielęgnujących dorobek polskiej kultury poza krajem oraz umiejętnie prezentujących jej bogactwo i nierozerwalność z kulturą europejską i współczesną myślą humanistyczną – mówił podczas spotkania z polonijnymi muzealnikami, archiwistami i bibliotekarzami wicepremier Gliński. Podkreślił, że to dzięki ich pasji i zaangażowaniu, „możliwe stało się jednoczenie międzynarodowych środowisk uchodźczych wokół „Polskiej Sprawy”. Minister kultury powiedział też, że polskie instytucje działające na emigracji kojarzone są z niezależnymi „ambasadami niepodległościowymi”, które propagują „ideę wolnej i suwerennej ojczyzny”.

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920”. Poruszana problematyka wiąże się z planowanymi na przyszły rok uroczystościami z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wicepremier Gliński stwierdził, że tegoroczny temat konferencji podkreśla „wieloaspektową rolę Emigracji w polskiej historii najnowszej oraz jej zaangażowanie dla podejmowania różnorodnych działań niepodległościowych, służących odrodzeniu Ojczyzny”.

Sesja zamknięta, zwiedzanie wystawy

Przed uroczystym otwarciem XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, minister kultury wziął również udział w sesji zamkniętej. Zwiedził także wystawę Artura Szyka w NY Historical Society. Artur Szyk to międzywojenny polsko-żydowski artysta grafik, ilustrator książek, scenograf, karykaturzysta. Jako oficer polskiej armii walczył w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

Wicepremier Gliński odwiedził Narodowe Muzeum Imigracji i Polsko-Słowiańską Federację Unii Kredytowej. Minister kultury odwiedził też grób Szmula Zygielbojma na cmentarzu Mount Carmel.

Sympozjum z kilkudziesięcioletnią tradycją

Stała Konferencja Muzeów, Archiwistów i Bibliotek Polskich na Zachodzie  - po raz pierwszy – odbyła się w Nowym Jorku.

Sympozjum ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Zainaugurowana w 1977 roku stanowi luźne zrzeszenie polskich organizacji początkowo w Europie Zachodniej, a później także w USA, Kanadzie i Ameryce Południowej. To przede wszystkim placówki posiadające biblioteki, archiwa albo muzea polonijne – m.in. Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum Polskie w Rapperswilu, a także podobne placówki w Londynie, Rzymie, Montrealu czy Buenos Aires.

/Źródło: MKiDN, PAP/powrót