Why do you resist? / Dlaczego się sprzeciwiasz?

10-02-2011

W ostatnich latach pojawiło się nowe pokolenie artystów, które postrzega swoją twórczość jako formę sprzeciwu wobec aparatów władzy. Ale co znaczy "władza" dla przedstawicieli tego pokolenia? Niektórzy artyści skupiają się na tematyce ściśle politycznej, analizują modele kontroli czy sposoby reprezentowania władzy; inni zajmują się szerszymi kontekstami tych zjawisk. W artystycznej ekspresji dotyczącej krytyki rzeczywistości język, treść oraz idea są często powiązane, a granice pomiędzy działalnością artystyczną a akcją polityczną zanikają.

Artyści: Akademia Ruchu, Zbyněk Baladrán, Thomas Galler, Marina Gržinić & Aina Šmid, Jiří Kovanda, Martin Krenn, Kristina Leko, Jérôme Leuba, Gintaras Makarevicius, REINIGUNGSGESELLSCHAFT, Oliver Ressler, Mona Vatamanu & Florin Tudor.

Kuratorzy: Andrea Domesle i Michal Koleček.

Wystawa, w nieco odmienne wersji, była już prezentowana w Grazu (Forum Stadtpark), w Uściu nad Łabą (Emil Filla Gallery), w Thun (Kunstmuseum Thun) oraz w Pori (Pori Art Museum).

Otwarcie: 11 lutego 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 9 marca 2011.

Galeria "Arsenał" w Białymstokupowrót