Wiceminister Gawin na Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

12-10-2017

Na zdjeciu: Wcieminister Magdalena Gawin przemawia na otwarciu Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Na zdjeciu: Wcieminister Magdalena Gawin przemawia na otwarciu Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

 

Fenomen dawnej Rzeczypospolitej to temat przewodni III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbywa się w Krakowie w dniach 11-14 października 2017 r. W otwarciu wydarzenia uczestniczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski odbywa się co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się historią polską, ale również jej kulturą, sztuką czy nauką.

Przewodnim hasłem tegorocznego Kongresu jest „Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo”. Podczas obrad uczestnicy będą dyskutować nad fenomenem nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i spróbują odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa „dawnej Rzeczpospolitej” i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

Nagrody

Podczas kongresu przyznano nagrodę "Pro Historia Polonorum" dla autora najlepszej obcojęzycznej książki o przeszłości naszego kraju. Otrzymał ją prof. Robert Frost za publikację „The Oxford History of Poland-Lithuania ”, tom I.

Wykład inaguracyjny „The Polish-Lithuanian Commonwealth: History, Memory, Legacy” wygłosił prof. Antony Polonsky

Nagrody honorowe za całokształt twórczości otrzymali: prof. Paul Wendell Knoll oraz hrabia Adam Zamoyski. Prof. Paul Wendell Knoll ze Stanów Zjednoczonych jest autorem prac o średniowieczu polskim, w tym dziejów Uniwersytetu Krakowskiego oraz angielskiego przekładu kroniki Galla Anonima. Drugi z laureatów - hrabia Adam Zamoyski z Wielkiej Brytanii to wychowanek Uniwersytetu w Oxfordzie, autor licznych książek o dziejach Polski i Europy w XIX i XX w.

Przyznano również pięć wyróżnień dla profesorów: Idesbalda Goddeeris z Belgii, Miloša Řeznika z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Leonida Ostrowskiego z Uniwersytetu w Nowosybirsku, Malte Rolfa z Uniwersytetu w Bambergu i Keely Stauter-Halsted z Uniwersytetu Stanu Illinois.

 powrót