Wiceminister Jarosław Sellin

04.03.2016 r. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Muzeów, które odbędzie się w siedzibie MKiDN.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra KiDN  w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.powrót