Wiceminister Jarosław Sellin

05-06.05.2016 r. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej projektowi budowy muzeum i nowego upamiętnienia na terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze. Odbędzie się ona w siedzibie Państwowego Muzeum na Majdanku.

Celem konferencji zatytułowanej „Od niemieckiego obozu zagłady do europejskiego miejsca pamięci” jest zaprezentowanie i przedyskutowanie głównych założeń architektonicznych i najważniejszych kwestii merytorycznych związanych z organizacją nowego upamiętnienia w Sobiborze. Przedmiotem prezentacji będą m.in. wyniki prac archeologicznych, projekt zagospodarowania przestrzennego byłego obozu i planowane działania edukacyjne. Konferencję zakończy debata panelowa poświęcona możliwościom współpracy nowego muzeum z partnerami zagranicznymi w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.powrót