Wiceminister Jarosław Sellin

22.06.2016 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Berlinie.

Konsultacjom przewodniczą szefowie obu rządów – premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel. W pierwszej części spotkania odbędą się konsultacje ministrów lub resortów, w drugiej części zaplanowano wspólne posiedzenie obu rządów.

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbywają się regularnie co roku, naprzemiennie – w Polsce i w Niemczech. Obecnie obchodzony jest rok jubileuszowy – mija 25 lat od podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.powrót