Wiceminister Jarosław Sellin

29-30.06.2016 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w posiedzeniu Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się w Gdańsku.

Wiceminister Jarosław Sellin oraz zastępca ministra kultury Republiki Litewskiej Romas Jarockis będą współprzewodniczyć obradom dziewiątego posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

W trakcie spotkania strony dokonają oceny i podsumowania współpracy bilateralnej w sferze ochrony „wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Omówione zostaną zrealizowane w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu dokumentacji, ochrony i udostępniania kolekcji muzealnych, zasobów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych oraz projekty konserwatorskie. Polscy i litewscy eksperci określą priorytetowe kierunki dalszej współpracy w tej dziedzinie.

Komisja działa na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, zawartej 16.12.1999 r.powrót