Wiceminister Jarosław Sellin

12.07.2016 r., godz. 16.00 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w obchodach 73. rocznicy pacyfikacji Michniowa, które odbędą się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W dniach 12 i 13 lipca 1943 roku  Niemcy zamordowali tam 204 osoby (102 mężczyzn, 54 kobiety i 48 dzieci). Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony do płonącej stodoły przez niemieckiego żandarma.

W czasie pacyfikacji przeprowadzano rewizje w domach, rekwirowano cenne przedmioty. W czterech stodołach na terenie wsi więziono mężczyzn, potem strzelano do nich i podpalano budynki. Większość z nich zginęła płonąc żywcem. Osiemnaście młodych kobiet wywieziono na przymusowe roboty do gospodarstw rolnych i fabryk na teren III Rzeszy. 

Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile. Kamienna tablica, na której wyryto nazwiska ofiar jest hołdem dla poległych.

Powodem pacyfikacji wsi przez żandarmerię niemiecką była aktywność niepodległościowa mieszkańców Michniowa i pomoc udzielana przez nich zgrupowaniom partyzanckim AK „Ponury”.

Michniów to symbol 817 wsi polskich spacyfikowanych w czasie II wojny światowej.powrót