Wiceminister Jarosław Sellin

23.07.2016 r., godz. 18.00 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin będzie gościem wernisażu wystawy „LUX IN ORIENTE – LUX EX ORIENTE. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Głównym celem ekspozycji jest przybliżenie historii 1050-letnich relacji państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Lux in Oriente (Światło na Wschodzie) odnosi się do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat, kiedy to państwo polskie przyjęło chrześcijaństwo. Z kolei terminem Lux ex Oriente (Światło ze Wschodu) określa się całą polską działalność ewangelizacyjną na przestrzeni wieków aż po dzień dzisiejszy.

Ekspozycja będzie obejmować przedmioty wystawione po raz pierwszy w Polsce (w większości eksponaty pokazane po raz pierwszy w historii), pochodzące m.in. ze zbiorów Watykanu, a także  ze zbiorów polskich diecezji, eksponaty z kolekcji państwowych oraz z kolekcji  prywatnych.

Najważniejsze z pokazywanych obiektów to m.in. Dagome iudex (najstarszy zachowany dokument donacyjny władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I (zm. 992), darowujący państwo, nazwane „państwem gnieźnieńskim”, w opiekę Stolicy Apostolskiej); Rocznik świętokrzyski (najstarszy polski rocznik zachowany w oryginale, zawiera wpisy dotyczące przybycia Dąbrówki do Mieszka w 965 roku i przyjęcia chrztu przez Mieszka w roku 966); Kronika polska Wincentego Kadłubka; Psałterz Floriański – pochodzi z końca XIV wieku. Bywa także zwany Psałterzem królowej Jadwigi (Biblioteka Narodowa) oraz Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Jan Długosza.

Wystawa będzie czynna od 24 lipca do 20 października 2016 r.

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Zielona Brama; ul. Długi Targ 24, Gdańskpowrót