Wiceminister Jarosław Sellin

27.10.2016 r. Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin weźmie udział w posiedzeniu Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, które odbędzie się w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami.powrót