Wiceminister Jarosław Sellin

07.04.2017 r., godz. 14:30 Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystość podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w konkursie dla regionów słabiej rozwiniętych w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.7 kwietnia 2017 r.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie MKiDN (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa).powrót