Wiceminister Magdalena Gawin

22.04.2016 r. W posiedzeniu V Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu weźmie udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Magdalena Gawin.

Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich została utworzona w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego. Zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela głównymi celami Zakładu jest utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej oraz ich opracowywanie i upowszechnianie. Opierając się na Statucie, Zakład dba o odzyskanie i pomnażanie zbiorów, a także wspiera i prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą. W Zakładzie funkcjonują: Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Wydawnictwo Ossolineum, Muzeum Pana Tadeusza.powrót