Wiceminister Magdalena Gawin

23.04.2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Magdalena Gawin weźmie udział w otwarciu Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu.

Misją Muzeum „Pana Tadeusza” jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a także ukazanie poematu „Pan Tadeusz” jako tekstu kształtującego nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej. Priorytetem ekspozycji stałej będzie maksymalna koncentracja na wątkach narracyjnych i kontekście kulturowym wywiedzionym z treści najcenniejszego eksponatu – rękopisu dzieła. Program Muzeum uzupełniać mają: wystawy czasowe, działalność koncertowa, przedstawienia teatralne, spotkania i festiwale literackie, pokazy filmowe i dyskusje oraz konferencje naukowe.

Muzeum zlokalizowane jest na wrocławskiej starówce, w kamienicy Pod Złotym Słońcem.powrót