Wiceminister Magdalena Gawin

11.10.2016 r. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin weźmie udział w konferencji naukowej "Zamość renesansowe miasto idealne, retrospekcja i perspektywy działań konserwatorskich" w Muzeum Fortyfikacji Broni (Arsenał) w Zamościu.

Organizatorem wydarzenia jest Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W programie konferencji znajdą się wystąpienia m.in.: dr. Piotra Kondraciuka „Problematyka  ochrony konserwatorskiej na tle dziejów Zamościa”, prof. dr. hab. Jakuba Lewickiego „Znaczenie Akademii Zamojskiej na tle zespołu zabytków w Polsce”, ks. bp. dr. Mariusza Leszczyńskiego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na przykładzie Muzeum Diecezjalnego” oraz zabytkoznawcy Ewy Lorentz „Dziedzictwo Franciszkanów Konwentualnych w historycznym krajobrazie miejskim Zamościa”. Oficjalną część konferencji zamknie wykład arch. Andrzeja Cygnarowskiego zatytułowany „Zespół rezydencji Zamojskich w procesie rewaloryzacji miasta idealnego”.powrót